Zgodovina društva

Kdo smo

To je zgodba o ljudeh, ki so ustvarjali 130 letno zgodovino Kulturnega društva Simon Gregorčič Velika Nedelja. Mnogo jih je. Skorajda se jih ne da prešteti. Pa vendarle ima vsak od njih ime in priimek. Vsak od njih ima svojo zgodbo, ki se je zapisala v sto trideset letno zgodovino društva. Brez teh posameznikov bi tudi društva ne bilo.

KULTURNO DRUŠTVO SIMON GREGORČIČ VELIKA NEDELJA je bilo ustanovljeno 4. marca leta 1893 kot Katoliško slovensko bralno društvo »Mir« Velika Nedelja. S pomočjo muzeja Ptuj – Ormož so ob 100 letnici društva pridobili kopijo originalnega teksta, ki so ga ustanovitelji poslali kraljevemu cesarskemu namestništvu v Grazu.

Zbornik ob 130 obletnici društva

To je zgodba o ljudeh, ki so ustvarjali 130 letno zgodovino Kulturnega društva Simon Gregorčič Velika Nedelja. Mnogo jih je. Skorajda se jih ne da prešteti. Pa vendarle ima vsak od njih ime in priimek. Vsak od njih ima svojo zgodbo, ki se je zapisala v sto trideset letno zgodovino društva. Brez teh posameznikov bi tudi društva ne bilo. Mnogi od teh so se že poslovili. Mnogi so še med nami, pa vendar jih soustvarjanje zgodovine tega društva bodisi več ne zanima, so se morda preselili drugam ali so našli svoj hobi drugje.

Mnogi so ostali. Več kot sto petdeset jih je. Vsak prispeva po svojih močeh, po svojih sposobnostih in po svoji volji. Obeh spolov so in vseh starosti. Vse pa druži skupna želja ustvarjati in poustvarjati kulturo. Eni pojejo, drugi igrajo na instrumente, tretji so igralci na odru, četrti delajo tisto, kar znajo in kar jih veseli. Vsak od njih je nepogrešljiv in vsak prispeva svoj delež.

Organizirani so v pet sekcij. Trenutno. Morda v prihodnosti zraste še kakšna. Upajmo, da nobena ne ugasne. V času nastajanja te knjige aktivno delujejo naslednje sekcije:

  1. Tamburaška skupina
  2. Odrasla dramska skupina
  3. Ljudski godci in pevci
  4. Ženska vokalna skupina Tisa
  5. Mladinska dramska skupina Mladi Gregorčič

Našteli smo jih po vrstnem redu, tako kot so skozi 130 letno zgodovino nastajale. V knjigi, ki je pred vami, pripovedujemo o njih. O malih prijaznih ljudeh, ki so spisali to zgodbo o uspehu. Imenuje se Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja.

Slikovni in drugi material smo črpali večinoma iz društvenih kronik, ki so se ohranile skozi desetletja. Nekatere fotografije so iz društvenih in osebnih albumov. Nekaj fotografij so posneli Davorin Arnuga, Ema Žalar in Kaja Kristovič. Fotografije iz novejšega časa so v glavnem računalniško zajete iz video posnetkov. V društvu hranijo blizu trideset takšnih posnetkov.

 

KULTURNO DRUŠTVO SIMON GREGORČIČ VELIKA NEDELJA je bilo ustanovljeno 4. marca leta 1893 kot Katoliško slovensko bralno društvo »Mir« Velika Nedelja. S pomočjo muzeja Ptuj – Ormož so ob 100 letnici društva pridobili kopijo originalnega teksta, ki so ga ustanovitelji poslali kraljevemu cesarskemu namestništvu v Grazu. Zapisali so naslednje besede:

Podpisani osnovali smo pri Velikejnedelji Katoliško, slovensko bralno društvo »Mir« in predlagamo, poprej kakor društvo v življenje stopi, v smislu zakona z dne 15. novembra 1867 št. 134 državnega zakonika pravila v 5 istopisih naj vljudneje proseči: Visoko cesarsko kraljevo namestništvo naj blagovoli ta pravila odobriti in obstanek društva potrditi, ter nas o tem v roke prvopodpisanega z enim spisom pravil obvestiti.

Pri Velikejnedelji dne 4. sušca 1893.

Poleg občinskega predstojnika Jurija Hebarja, ki je tekst zapisal, je bilo 20 ustanoviteljev društva, katerih podpisi so se ohranili na kopiji originalne listine.